Privacy Beleid

Renson Consultancy/ TheartofbeingYOURSELF (KVK Nummer: 51427079) is verantwoordelijk zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Renson Consultancy/ TheartofbeingYOURSELF is gevestigd aan de Kwartelstraat 52, 3514EX Utrecht.

Renson Consultancy/ TheartofbeingYOURSELF beheert een aantal merknamen onder de vlag van TheartofbeingYOURSELF.

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens strekt zich uit tot alle activiteiten die uitgevoerd worden onder de volgende merknamen:

TheartofbeingYOURSELF    www.TheartofbeingYOURSELF.nl

TheartofbeingaMAN            www.TheartofbeingaMAN.nl

TheartofbeingaWOMAN      www.TheartofbeingYOURSELF.nl

TheartofbeingTOGETHER   www.TheartofbeingYOURSELF.nl

TheartofbeingINTIMATE      www.TheartofbeingINTIMATE.nl

Rens Meijkamp is als eigenaar ook de Functionaris Gegevensbescherming van TheartofbeingYOURSELF. Hij is te bereiken via Rens@TheartofbeingYOURSELF.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
TheartofbeingYOURSELF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Categorie persoonsgegevens die wij verzamelen:

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum)
 • Betalingsgegevens

 

Doeleinde verwerking
TheartofbeingYOURSELF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en afhandeling van jouw bestelling
 • Levering van de dienstverlening
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Grondslag verwerking

TheartofbeingYOURSELF verwerkt je persoonsgegevens altijd in overeenstemming met een van de juridische grondslagen uit de AVG:

Uitvoering van overeenkomst

TheartofbeingYOURSELF verwerkt voor het overgrote deel je persoonsgegevens om de afspraken in de overeenkomst uit te kunnen voeren.

Toestemming

In sommige gevallen verwerkt TheartofbeingYOURSELF je persoonsgegevens op basis van toestemming. Denk hierbij aan het aanmelden voor de nieuwsbrief. Je hebt altijd de mogelijkheid om je toestemming weer in te trekken.

Wettelijke plicht

Wij gebruiken je Persoonsgegevens ook voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke plichten die op ons rusten

Geautomatiseerde besluitvorming

 

 

TheartofbeingYOURSELF neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TheartofbeingYOURSELF) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

 

TheartofbeingYOURSELF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Bankgegevens/facturen > 7 jaar > voor de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden


TheartofbeingYOURSELF verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TheartofbeingYOURSELF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

 

TheartofbeingYOURSELF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

 

TheartofbeingYOURSELF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

 

Rechten van betrokkenen

 

 

TheartofbeingYOURSELF handelt in overeenstemming met de eisen van de AVG. Dit verleent jou de volgende rechten:

 

 • Recht op inzage:Je hebt het recht om je gegevens in te zien die TheartofbeingYOURSELF van je verwerkt
 • Recht op correctie: Je hebt het recht je gegevens aan te passen en aan te (laten) vullen.
 • Recht op verwijdering en ‘vergeten te worden’: Je heeft het recht om je gegevens te laten verwijderen en om op die manier vergeten te worden.
 • Recht om bezwaar te maken: Je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht op dataportabiliteit: Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Recht op beperking:Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken.Een verzoek kan gericht worden aan: Rens@TheartofbeingYOURSELF.nl Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Klacht

 

 

Klachten over het gebruik van je persoonsgegevens door TheartofbeingYOURSELF kunnen gericht worden aan onze Functionaris Gegevensbescherming: Rens@ TheartofbeingYOURSELF.nl

TheartofbeingYOURSELF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TheartofbeingYOURSELF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Rens@ TheartofbeingYOURSELF.nl

 

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 08-06-2022